thư viện trường trung học cơ sở a có số lượng sách tham khảo từ 250 đến 450 cứu khi xếp thành từng bó 12 cuốn 15 cuốn 18 cuốn

thư viện trường trung học cơ sở a có số lượng sách tham khảo từ 250 đến 450 cứu khi xếp thành từng bó 12 cuốn 15 cuốn 18 cuốn đều thừa 5 cuốn tính số lượng sách tham khảo của trường trung học cơ sở a-giúp mk vs

2 bình luận về “thư viện trường trung học cơ sở a có số lượng sách tham khảo từ 250 đến 450 cứu khi xếp thành từng bó 12 cuốn 15 cuốn 18 cuốn”

 1. Gọi a là số lượng sách tham khảo của trường trung học cơ sở (x in NN*)
  Theo đề , ta biết: khi số sách xếp thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn thì đều thừa 5 cuốn và số lượng sách tham khảo từ 250 đến 450
  => x – 5 in BC (12,15,18)
  Ta có : 
  12 = 2^2 * 3
  15 = 3 * 5
  18 = 2 * 3^2
  BCNNNN (12,15,18) = 2^2 * 3^2 * 5 = 180
  BC (12,15,18) = B (180) = {0;180;360;540;…}
  số lượng sách tham khảo từ 250 đến 450 nên x – 5 = 360 <=> x = 355
  Vậy cs 355 sách tham khảo của trường trung học cơ sở
  __________________________________________________________
  @Thalia
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới