Tính 18 : 210 x 100 =……. ( xong đổi sang số thập phân ) ( phần thập phân chỉ lấy đến 4 chữ số ) Nhanh 5 sao + câu trả

Tính
18 : 210 x 100 =…….
( xong đổi sang số thập phân )
( phần thập phân chỉ lấy đến 4 chữ số )
Nhanh 5 sao + câu trả lời hay nhất + 1 cảm ơn

2 bình luận về “Tính 18 : 210 x 100 =……. ( xong đổi sang số thập phân ) ( phần thập phân chỉ lấy đến 4 chữ số ) Nhanh 5 sao + câu trả”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới