0 75x+1 1/4x=20% +x giup em vs ạ

0 75x+1 1/4x=20% +x
giup em vs ạViết một bình luận