$1000^{1}$ + $1000^{1}$ – 2000 = ??? tính

$1000^{1}$ + $1000^{1}$ – 2000 = ??? tính

2 bình luận về “$1000^{1}$ + $1000^{1}$ – 2000 = ??? tính”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới