(-15)+(-48)=? ???? giupppppppppppppppp

(-15)+(-48)=?
???? giupppppppppppppppp

2 bình luận về “(-15)+(-48)=? ???? giupppppppppppppppp”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-15)+(-48)=-63
  Quy tắc : muốn cộng hai số nguyên cùng dấu ta chỉ việc cộng phần số tự nhiên rồi đặt trước kết quả dấu “-” trước kết quả 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới