(x-2)^3=(-3)^2-1 giúp mình với

(x-2)^3=(-3)^2-1 giúp mình với

2 bình luận về “(x-2)^3=(-3)^2-1 giúp mình với”

 1. Giải đáp:
   x=4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    (x-2)^3=(-3)^2-1
  ⇒ (x-2)^3=9-1
  ⇒ (x-2)^3=8
  ⇒ (x-2)^3=2^3
  ⇒ x-2=2
  ⇒ x=2+2
  ⇒ x=4
  Vậy x=4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới