3x+11 chia hết x+2 Lập bảng nka

3x+11 chia hết x+2
Lập bảng nka

2 bình luận về “3x+11 chia hết x+2 Lập bảng nka”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x + 11 vdots x + 2 (x ne -2)
  3x + 6 + 5 vdots x + 2
  3(x + 2) + 5 vdots x + 2
  Mà 3(x+2) vdots x + 2
  => 5 vdots x + 2
  => x + 2 in Ư(5) = {1; -1; 5; -5}
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x + 2}&\text{1}&\text{-1}&\text{5}&\text{-5}\\\hline \text{x}&\text{-1}&\text{-3}&\text{3}&\text{-7}\\\hline\end{array}
  Vậy x in {-1; 3; -3; -7}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới