cho đoạn thẳng AB, biết điểm AM=4 và AB=8. Chứng tỏ M là trung điểm của AB

cho đoạn thẳng AB, biết điểm AM=4 và AB=8. Chứng tỏ M là trung điểm của AB

2 bình luận về “cho đoạn thẳng AB, biết điểm AM=4 và AB=8. Chứng tỏ M là trung điểm của AB”

 1. Trên cùng 1 mặt phẳng bờ chứa tia AB, ta có :
  AB = 8 cm > AM = 4 cm
  -> Điểm M nằm giữa A và B (1)
  -> BM = AB – AM = 8cm – 4 cm  = 4 cm
  -> BM = AM = 4cm ( 2 )
  Từ (1) và (2) 
  -> M là trung điểm AB

  cho-doan-thang-ab-biet-diem-am-4-va-ab-8-chung-to-m-la-trung-diem-cua-ab

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vì trên cùng một mặt phẳng có: 
  AB>AM (8cm>4cm)
  Do đó M nằm giữa AB
  Ta có M nằm trên đoạn thẳng AB nên:
  AB=AM+BM
  BM=AB-AM
  BM=8-4
  BM=4 (cm)
  Ta có: 1/(2)AB=8/2=4 (cm)
  Vì AM=BM=1/(2)AB (cùng bằng 4 cm) nên M là trung điểm AB
   

  cho-doan-thang-ab-biet-diem-am-4-va-ab-8-chung-to-m-la-trung-diem-cua-ab

  Trả lời

Viết một bình luận