đề bài : tìm x thuộc n ,biết: a)15 chia hết cho (2x+1)

đề bài : tìm x thuộc n ,biết:
a)15 chia hết cho (2x+1)

2 bình luận về “đề bài : tìm x thuộc n ,biết: a)15 chia hết cho (2x+1)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,15 \vdots (2x+1)
  =>(2x+1) \in Ư(15) = {+-1;+-3;+-5;+-15}
  Mà x \in NN =>(2x+1) \in {1;3;5;15}
  Ta có bảng :
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{2x+1}&\text{1}&\text{3}&\text{5}&\text{15}\\\hline \text{x}&\text{0}&\text{1}&\text{2}&\text{}7\\\hline\end{array}
  =>x \in {0;1;2;7}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới