Tìm x biết (145+x)-(56+145) = -96-12

Tìm x biết (145+x)-(56+145) = -96-12

2 bình luận về “Tìm x biết (145+x)-(56+145) = -96-12”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới