Tìm x, biết x ³=x Giúp e với ạ

Tìm x, biết
x ³=x
Giúp e với ạ

2 bình luận về “Tìm x, biết x ³=x Giúp e với ạ”

 1. Lời giải:
  x^3=x
  =>x^3-x=0
  =>x(x^2-1)=0
  =>x=0 hoặc x^2-1=0
  =>x=0 hoặc x^2=1
  =>x=0 hoặc x=1 hoặc x=-1
  Vậy x\in{0;1;-1}
  ______________________________________
  #ntt6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới