tìm các số tự nhiên x,y,z khác 0 sao cho 18x=24y=36z

tìm các số tự nhiên x,y,z khác 0 sao cho 18x=24y=36z

2 bình luận về “tìm các số tự nhiên x,y,z khác 0 sao cho 18x=24y=36z”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới