tìm số dư khi chia A cho 25 biết A =1+5+5^2+5^3+….+5^50

tìm số dư khi chia A cho 25 biết
A =1+5+5^2+5^3+….+5^50

1 bình luận về “tìm số dư khi chia A cho 25 biết A =1+5+5^2+5^3+….+5^50”

 1. Giải
  Xét A = 1+5+5^2+5^3+…+5^50
  A = (1+5) + (5^2 + 5^3 + … + 5^50)
  A = 6 + 5^2 . (1+5+…+5^48)
  Vì 6 chia 5^2 dư 6
      5^2 . (1+5+…+5^48) \vdots 5^2
  => A chia 5^2 dư 6
  => A chia 25 dư 6
  Vậy A chia 25 dư 6
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới