Tính nhanh giá trị biểu thức a) 2833 – 275 2833 265 b) (-54) . (29 72) (-57) . (20 + 34)

Tính nhanh giá trị biểu thức
a) 2833 – 275 2833 265 b) (-54) . (29 72) (-57) . (20 + 34)

1 bình luận về “Tính nhanh giá trị biểu thức a) 2833 – 275 2833 265 b) (-54) . (29 72) (-57) . (20 + 34)”

 1. a) 2833-275-2833-265
    = (2833 – 2833) – (275 + 265)
  = 0 – 540
  = -540
  _______________________________________
  b) (-54) . (29 – 72) – (-57) . (20+34)
  = -54.29+54.72+57.54
  = 54(-29 + 72 + 57)
  = 54 . 100
  = 5400

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới