0,5 x 100 : 1/4 = cách làm sao vậy ạ ?

0,5 x 100 : 1/4 = cách làm sao vậy ạ ?

2 bình luận về “0,5 x 100 : 1/4 = cách làm sao vậy ạ ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Lấy 0,5 nhân với 100 là ra 1 số tự nhiên -> sẽ dễ tính hơn.
  – Lấy số tự nhiên vừa tính được chia cho 1/4
  – Tại vì ở đây là đều là phép nhân và phép chia -> làm từ trái sang phải
  Giải:
    0,5xx100:1/4
  =50:1/4
  =50xx4
  =200

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới