Cho góc xOy cs số đo <90 độ lấy A là tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA .Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vơi

Cho góc xOy cs số đo <90 độ lấy A là tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA .Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vơi OA cắt Oy tại B.
a)chứng minh: tam giác BAM= tam giác BOM
b)chứng minh AB// Ox
c) cho góc OBA= 120 độ. Tính số đo của góc xOy
LM LUÔN GIÚP EM Ạ KO CẦN VẼ HÌNH ĐOU Ạ

1 bình luận về “Cho góc xOy cs số đo <90 độ lấy A là tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA .Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vơi”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta BAM,\Delta BOM$ có:
  Chung $BM$
  $\widehat{BMA}=\widehat{BMO}(=90^o)$
  $MA=MO$ vì $M$ là trung điểm $OA$
  $\to\Delta BAM=\Delta BOM(c.g.c)$
  b.Từ câu a $\to \widehat{BAM}=\widehat{BOM}$
  Vì $OA$ là phân giác $\widehat{xOy}$
  $\to \widehat{COA}=\widehat{BOM}=\widehat{BAM}$
  $\to AB//Ox$
  c.Vì $AB//Ox\to \widehat{xOy}=180^o-\widehat{ABO}=60^o$

  cho-goc-oy-cs-so-do-lt-90-do-lay-a-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-m-la-trung-diem-cua-oa-tu-m-ke-du

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới