cho hình tam giác ABC vuông cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = C

cho hình tam giác ABC vuông cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN
a, TÍnh ABC
b, chứng minh tam giác ABM = tam giác ACN
giúp tui zới, đang cần gấp

1 bình luận về “cho hình tam giác ABC vuông cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = C”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ΔABC vuông cân tại A
  => AB=AC; \hat{ABC}=\hat{ACB}; \hat{BAC}=90^0
  mà \hat{ABC}+\hat{ACB}+\hat{BAC}=180^0
  => \hat{ABC}=\hat{ACB}=\frac{180^0-\hat{BAC}}{2}=\frac{180^0-90^0}{2}=45^0
  b) \hat{ABC}=\hat{ACB} (cmt)
  mà \hat{ABC}+\hat{ABM}=180^0 (kề bù)
  \hat{ACB}+\hat{ACN}=180^0 (kề bù)
  => \hat{ABM}=\hat{ACN}
  Xét ΔABM và ΔACN có:
  AB=AC (cmt)
  \hat{ABM}=\hat{ACN} (cmt)
  BM=CN (gt)
  => ΔABM=ΔACN (c.g.c) 

  cho-hinh-tam-giac-abc-vuong-can-tai-a-tren-tia-doi-cua-tia-bc-lay-diem-m-tren-tia-doi-cua-tia-cb

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới