Cho tam giác ABC cân tại A có BAC = 40° tia phân giác của ACB cắt cạnh AB tại D. Số đo ADC là:

Cho tam giác ABC cân tại A có BAC = 40° tia phân giác của ACB cắt cạnh AB tại D. Số đo ADC
là:

2 bình luận về “Cho tam giác ABC cân tại A có BAC = 40° tia phân giác của ACB cắt cạnh AB tại D. Số đo ADC là:”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới