gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất đồng màu 2 lần tính xác xuất để 2 lần gieo: a) có tổng số chấm chia hết cho 5 b)lần gie

gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất đồng màu 2 lần tính xác xuất để 2 lần gieo:
a) có tổng số chấm chia hết cho 5
b)lần gieo thứ nhất có số chấm nhỏ hơn lần gieo thứ 2
c)tích 2 lần gieo là 1 số chính phương
d)lần gieo thứ nhất có số chấm nhỏ hơn lần gieo thứ hai 2 đơn vị
*chú ý:phải liệt ke các khả năng xảy ra thành công của từng biến cố

1 bình luận về “gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất đồng màu 2 lần tính xác xuất để 2 lần gieo: a) có tổng số chấm chia hết cho 5 b)lần gie”

 1. a) gieo 2 lần, mỗi con xúc xắc có 6 mặt nên là 6×6=36
  các cặp chia hết cho năm là: (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1),(5,5)=>5 cặp
  như ôg đã bt thì công thức là số trường hợp chia cho toàn phần nên đáp án là 5/36
  b) lần gieo thứ nhất có số chấm nhỏ hơn lần gieo thứ 2 ta có thể có các cặp là:
  lần gieo thứ nhất có số chấm nhỏ hơn lần gieo thứ hai, đó là: (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (3,6), (4,5), (4,6), (5,6) Vì vậy, xác suất để lần gieo thứ nhất có số chấm nhỏ hơn lần gieo thứ hai là 15/36 = 5/12.
  tui làm dc 2 câu thôi :))))

   

  Trả lời

Viết một bình luận