hươngr ứng phong trào kế hoạch nhỏ lớp 7a,7b,7c đã góp được một số sách báo cũ lần lượt với tỉ lệ thuận với các số 3,5.7. Hãy

hươngr ứng phong trào kế hoạch nhỏ lớp 7a,7b,7c đã góp được một số sách báo cũ lần lượt với tỉ lệ thuận với các số 3,5.7. Hãy tính số sách báo cũ mà mỗi lớp đã góp được, biết rằng tổng số sách báo cũ góp được là 90kilogamViết một bình luận

Câu hỏi mới