Một xưởng sản xuất có 14 công nhân dự kiến hoàn thành công việc trong 9 ngày. Khi bắt đầu công việc, xưởng đó đã bổ sung một

Một xưởng sản xuất có 14 công nhân dự kiến hoàn thành công việc trong 9 ngày. Khi bắt đầu công việc, xưởng đó đã bổ sung một số nhân nên hoàn thành trong 7 ngày. Hỏi xưởng đó đã bổ sung bao nhiêu nhân viên

2 bình luận về “Một xưởng sản xuất có 14 công nhân dự kiến hoàn thành công việc trong 9 ngày. Khi bắt đầu công việc, xưởng đó đã bổ sung một”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số công việc 1 người nhân viên làm xong là:
   14 $\times$ 9 = 126 ( ngày ) 
  Số nhân viên xưởng đó đã bổ sung là:
   126 : 7 – 14  = 4 ( nhân viên ) 
           Đáp số: : 4 nhân viên
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới