4-(-1/4)^0 +(1/3)^2 :3 Căn 2 của 9/4 +(1/2)^2: 3/4

4-(-1/4)^0 +(1/3)^2 :3

Căn 2 của 9/4 +(1/2)^2: 3/4

2 bình luận về “4-(-1/4)^0 +(1/3)^2 :3 Căn 2 của 9/4 +(1/2)^2: 3/4”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4 – (- 1/4)^{0} + (1/3)^{2} : 3
  = 4 -1 + (1/3)^2 . 1/3
  =3 + (1/3)^3
  = 3+1/27
  =82/27
  ______________________________
  \sqrt{9/4} + (1/2)^2 : 3/4
  =3/2 + 1/4 .4/3
  =3/2 + 1/3
  =11/6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới