tìm giá trị lớn nhất của A= 4,5 – |x – 1,5|

tìm giá trị lớn nhất của A= 4,5 – |x – 1,5|

2 bình luận về “tìm giá trị lớn nhất của A= 4,5 – |x – 1,5|”

 1. A=4,5-|x-1,5|
  =-|x-1,5|+4,5
  =-|x-3/2|+9/2
  Vì :
  -|x-3/2|le0AA x
  =>-|x-3/2|+9/2le9/2AA x
  Dấu “=” xảy ra khi :
  x-3/2=0
  <=>x=3/2
  Vậy GTLN của A=9/2 khi x=3/2

  Trả lời
 2. Do |x-1,5|≥0∀x=>4,5-|x-1,5|≤4,5∀x=>A≤4,5∀x
  Dấu ” = ” xảy ra khi |x-1,5|=0
                                   x-1,5=0
                                        x=1,5
  _Vậy : Giá trị lớn nhất của A là : 4,5 đạt được khi x=1,5.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới