tìm gtnn của biểu thức P= |2021-x|+|2022-x|

tìm gtnn của biểu thức
P= |2021-x|+|2022-x|Viết một bình luận

Câu hỏi mới