Cho a+b=1.Chứng mình rằng:a²+b² ½

Cho a+b=1.Chứng mình rằng:a²+b² ½

2 bình luận về “Cho a+b=1.Chứng mình rằng:a²+b² ½”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a + b = 1
  ⇔ b = 1 – a
  Ta có : a^2 + b^2 ≥ 1/2
  ⇔ a^2 + (1 – a)^2 ≥ 1/2
  ⇔ a^2 + 1 – 2a + a^2 ≥ 1/2
  ⇔ 2a^2 – 2a + 1 ≥ 1/2
  ⇔ (2a^2 – 2a + 1) . 2 ≥ 1
  ⇔ 4a^2 – 4a + 2 ≥ 1
  ⇔ 4a^2 – 4a + 1 + 1 ≥ 1
  ⇔ (2a – 1)^2 + 1 ≥ 1
  ⇔ (2a – 1)^2 ≥ 0(luôn đúng)
  Vậy bất đẳng thức được chứng minh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới