Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 10x+15y b) $x^2$-2xy+$y^2$-4 c) x

Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đề: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a) 10x+15y
b) $x^2$-2xy+$y^2$-4
c) x(x+y) -3x – 3y

2 bình luận về “Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 10x+15y b) $x^2$-2xy+$y^2$-4 c) x”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới