giải phương trình sau : 28/3 + 2x-1/6 =4-x/3

giải phương trình sau : 28/3 + 2x-1/6 =4-x/3

2 bình luận về “giải phương trình sau : 28/3 + 2x-1/6 =4-x/3”

 1. 28/3 + (2x – 1)/6 = (4 – x)/3
  <=> (56)/6 + (2x – 1)/6 = (2(4 – x))/6
  <=> (56 + 2x – 1)/6 = (8 – 2x)/6
  => 55 + 2x = 8 – 2x
  <=> 2x + 2x = 8 – 55
  <=> 4x = -47
  <=> x = -47 : 4
  <=> x = (-47)/4
  Vậy phương trình có tập nghiệm S = {(-47)/4}
  $#duong612009$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới