P=(x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2 Tìm giá trị nhỏ nhất.

P=(x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2
Tìm giá trị nhỏ nhất.

2 bình luận về “P=(x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2 Tìm giá trị nhỏ nhất.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    P=(x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2
  Vì (x-y)^2 ≥ 0 ∀ x; y ∈ RR
    (x+1)^2 ≥ 0 ∀ x ∈ RR
    (y-1)^2 ≥ 0 ∀ y ∈ RR
  ⇒(x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2 ≥ 0 ∀ x; y ∈ RR
  hay P ≥ 0 ∀ x;y ∈ RR
  Dấu bằng xảy ra khi:
  {(x-y=0),(x+1=0),(y-1=0):}
  ⇔ {(x-y=0),(x=-1 ™),(y=1 ™):}
  Vậy P_(min)=0 khi (x;y)=(-1;1)

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   P=(x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2
  (x-y)^2≥0
  (x+1)^2≥0
  (y-1)^2≥0
  GTN N xảy ra khi (x-y)^2+(x+1)^2+(y-1)^2=0
  =>(x+1)^2=0
  =>x+1=0
  =>x=0-1
  =>x=-1
  =>(y-1)^2=0
  =>y-1=0
  =>y=0+1
  =>y=1
  Tại x=-1;y=1
  (-1+1)^2=0(tmđk)
  Vậy GTN N là 0 khi x=-1;y=1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới