Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2-9x+10

Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2-9x+10

1 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2-9x+10”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 – 9x + 10
  = x^2 – 9x + 81/4 – 41/4
  = (x – 9/2)^2 – 41/4
  = (x – 9/2)^2 – (sqrt41/2)^2
  = (x – 9/2 – sqrt41/2)(x – 9/2 + sqrt41/2)
  ____________________
  *Đề khác:
  x^2 – 9x – 10
  = x^2 – 10x + x – 10
  = x(x – 10) + (x – 10)
  = (x + 1)(x – 10)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới