Cho phương trình `(m^2-4)x^{2}+2(m+2)x+1=0` Tìm `m` để phương trình có nghiệm.

Cho phương trình `(m^2-4)x^{2}+2(m+2)x+1=0`
Tìm `m` để phương trình có nghiệm.

1 bình luận về “Cho phương trình `(m^2-4)x^{2}+2(m+2)x+1=0` Tìm `m` để phương trình có nghiệm.”

 1. TH1: m^2-4=0 <=> m=+-2
  +) Với m=2 thì: 0x^2+2(2+2)x+1=0 <=> x=-1/8  
  =>m=2 thỏa mãn
  +) Với m=-2 thì: 0x^2+2(-2+2)x+1=0 <=> 0x= -1 
  => m=-2 không thỏa mãn
  TH2: m^2-4 ne 0 <=> {(m ne 2),(m ne -2):}
  Khi đó ta có: Delta’ = (m+2)^2-(m^2-4).1
  =m^2+4m+4-m^2+4 
  =4m+8
  PT có nghiệm <=>Delta’ >= 0 <=> 4m+ 8>=0 <=> m>=-2
  Kết hợp với điều kiện: m> -2 và m ne 2
  Vậy hoặc m> -2 thì phương trình đã cho có nghiệm
    
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới