Cho tam giác ABC có điểm M trên cạnh AC. Kẻ MN song song với cạnh BC ( N thuộc AB) , kẻ MP song song với AB ( P thuộc BC). Bi

Cho tam giác ABC có điểm M trên cạnh AC. Kẻ MN song song với cạnh BC ( N thuộc AB) , kẻ MP song song với AB ( P thuộc BC). Biết diện tích tam giác AMN và tam giác CMP lần lượt là 4 và 9 . Tính diện tích tam giác ABC.

1 bình luận về “Cho tam giác ABC có điểm M trên cạnh AC. Kẻ MN song song với cạnh BC ( N thuộc AB) , kẻ MP song song với AB ( P thuộc BC). Bi”

Viết một bình luận