Xét tuyển vào 10 có được cộng 2,5 điểm hạnh kiểu tốt vào điểm mình có sẵn để tính điểm vào trường chuyên k ạ. Vd : 24,6(điểm

Xét tuyển vào 10 có được cộng 2,5 điểm hạnh kiểu tốt vào điểm mình có sẵn để tính điểm vào trường chuyên k ạ. Vd : 24,6(điểm 678) + lớp 9×2 + điểm hạnh kiểm?Viết một bình luận