Mẹ bạn An đi siêu thị Aeon Tân Phú vào ngày 12 tháng 4 năm 2022.Với chương trình ”Giá thấp mỗi ngày -Thực phẩm tươi xanh”,b

Mẹ bạn An đi siêu thị Aeon Tân Phú vào ngày 12 tháng 4 năm 2022.Với chương trình ”Giá thấp mỗi ngày -Thực phẩm tươi xanh”,bí ngòi xanh Đà Lạt chỉ còn 8000 đồng/trái,bưởi năm Roi túi lưới chỉ còn 39000 đồng/trái.Mẹ bạn An đã mua 10 trái vừa bí ngòi xanh vừa bưởi năm Roi và nhân viên siêu thị đã yêu cầu mẹ bạn An thanh toán số tiền là 266000 đồng .Hỏi mẹ bạn An đã mua bao nhiêu trái bí ngòi xanh và bao nhiêu trái bưởi?
Giúp em với ạ e cần gấp ạ e cám ơn ạ

1 bình luận về “Mẹ bạn An đi siêu thị Aeon Tân Phú vào ngày 12 tháng 4 năm 2022.Với chương trình ”Giá thấp mỗi ngày -Thực phẩm tươi xanh”,b”

 1. Giải đáp: $4$ trái bí ngòi xanh và $6$ trái bưởi
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số trái bí ngòi xanh và số trái bưởi mẹ An đã mua là $x;y\left( {x;y \in N*} \right)$
  Theo bài ra ta có:
  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 10\\
  8000.x + 39000.y = 266000
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 10\\
  8.x + 39.y = 266
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  8.x + 8.y = 80\\
  8.x + 39.y = 266
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  31.y = 186\\
  x + y = 10
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y = 6\\
  x = 10 – y = 4
  \end{array} \right.
  \end{array}$
  Vậy mẹ An đã mua $4$ trái bí ngòi xanh và $6$ trái bưởi

  Trả lời

Viết một bình luận