Anh/Chị hãy đề xuất những giải pháp để khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước

Anh/Chị hãy đề xuất những giải pháp để khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước

1 bình luận về “Anh/Chị hãy đề xuất những giải pháp để khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước”

  1. đề ra những học bổng,khen thưởng cho những hsinh giỏi, xuất sắc
    đưa ra những minh chứng thuyết phục,những gương mặt điển hình;khơi dậy niềm tin vào tinh thần đó
    đưa ra những chế độ chính sách hợp lý;mở rộng quan hệ những đất nước phát triển hơn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới