qua truyện nhà mẹ lê , trong cuộc sống nếu gặp những con người có hoàn cảnh như nhà mẹ lê thì anh/chị cần làm gì để giúp đỡ h

qua truyện nhà mẹ lê , trong cuộc sống nếu gặp những con người có hoàn cảnh như nhà mẹ lê thì anh/chị cần làm gì để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn đó(trả lời 3-5 dòng)

1 bình luận về “qua truyện nhà mẹ lê , trong cuộc sống nếu gặp những con người có hoàn cảnh như nhà mẹ lê thì anh/chị cần làm gì để giúp đỡ h”

  1. Trong cuộc sống nếu gặp những con người có hoàn cảnh như nhà mẹ lê trước hết em sẽ sẻ chia, đồng cảm, thấu cảm với họ. Sau đó sẽ cố gắng giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Không chỉ vậy, em sẽ kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

    Trả lời

Viết một bình luận