Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa, Như đứa trẻ thơ đói l

Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ

Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.

(Tiếng hát con tàu Chế Lan Viên, Sách Ngữ văn 12)

Câu 1 nội dung câu thơ nói về điều gì

Câu 2 chọn một ảnh trong đoạn thơ mà em thích và nêu lý do

1 bình luận về “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa, Như đứa trẻ thơ đói l”

  1. Câu 1: Tình cảm yêu mến, vui mừng của nhân vật khi được sống lại cùng nhân dân.
    Câu 2: Hình ảnh em thích nhất “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ” vì câu thơ đã khẵ họa được hình ảnh nhân vật trữ tình  trước cách mạng, nhà thơ sống xa rời nhân dân, bó hẹp trong cái tôi cá nhân. Sau cách mạng, nhà thơ được hòa mình vào cuộc đời rộng lớn, cảm thấy thân thiết, gắn bó, gần gũi máu thịt với nhân dân.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới