Đề 1: em hãy viết một bức thư cho ng thân hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người đó [ Viết thư cho

Đề 1: em hãy viết một bức thư cho ng thân hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người đó
[ Viết thư cho chị]
Đề 2 : Hãy viết một bức thư người thân [ người bạn ] ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong giữa học kỳ I vừa quaViết một bình luận

Câu hỏi mới