Xác định kiểu câu kể của câu “Chị gió đang dạo nhạc trên những vòm lá xanh.”

Xác định kiểu câu kể của câu “Chị gió đang dạo nhạc trên những vòm lá xanh.”

2 bình luận về “Xác định kiểu câu kể của câu “Chị gió đang dạo nhạc trên những vòm lá xanh.””

 1. Giải đáp:
  “Chị gió đang dạo nhạc trên những vòm lá xanh.” là kiểu câu ai làm gì ?
  Chị gió trả lời cho câu hỏi : ai
  đang dạo nhạc trên những vòm lá xanh trả lời cho câu hỏi : làm gì ?
  xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận