dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng là từ đồng âm? A.cây tràm/cây nến B.lá tràm/lá phổi C.thân tràm/bạ

dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng là từ đồng âm?
A.cây tràm/cây nến B.lá tràm/lá phổi C.thân tràm/bạn thân D.hương tràm/nén hươngViết một bình luận

Câu hỏi mới