hòa thuận, hòa lẫn, hòa bình, hòa giải, hòa mình, hòa tan, hòa tấu, hòa hợp Nhóm 1: _________________________ _______________

hòa thuận, hòa lẫn, hòa bình, hòa giải, hòa mình, hòa tan, hòa tấu, hòa hợp
Nhóm 1:
_________________________
_________________________
_________________________
__________________________
Nghĩa của từ ‘hòa’:….
Nhóm 2:
____________________
___________________
_______________________
____________________________
Nghĩa của từ ‘hòa’:….
(gấp ạ)

2 bình luận về “hòa thuận, hòa lẫn, hòa bình, hòa giải, hòa mình, hòa tan, hòa tấu, hòa hợp Nhóm 1: _________________________ _______________”

 1. $\text{ Nhóm 1 }$ Hòa ở đây nghĩa là : trạng thái không có mâu thuẫn, không có xung đột trong quan hệ với nhau
  -Hòa thuận :Êm ấm, không xích míchmâu thuẫn 
  -Hòa bình : Trạng thái yên bình, không có chiến tranh.
  – Hòa giải : Sắp xếp để hai bên không gây ra xung đột nữa 
  – Hòa hợp : hợp lại thành một thể thống nhất, hài hoà với nhau
  $\text{ Nhóm 2 }$ Hòa ở đây nghĩa là : lẫn vào nhau
  – Hòa lẫn : lẫn vào nhau
  – Hòa tan : Làm cho các phân tử của một chất nào đó tách rời nhau ra để hỗn hợp với các phân tử của một chất lỏng, tạo thành một chất lỏng đồng tính
  – Hòa tấu : là một thể loại âm nhạc được tạo nên bởi các nhạc cụ mà không có giọng hát của ca sĩ
  -Hòa mình : sống hoà hợp với mọi người, không có sự tách biệt về vật chất cũng như về tình cảm

  Trả lời
 2. Lời giải:
  – Nhóm 1: Hòa thuận,hòa bình,hòa giải,hòa hợp.
  Nghĩa của từ Hòa: Chung sống,cuộc sống yên bình không cãi vã .
  – Nhóm 2: Hòa tấu ,hòa mình,hòa tan,hòa lẫn.
  Nghĩa của từ hòa: Trộn vào nhau,hòa quyện một dung dịch nào đó.
  CHÚC BN HỌC TỐT!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới