Đọc Tuần 25,26,27 rồi kể những truyền thống qua các bài đọc

Đọc Tuần 25,26,27 rồi kể những truyền thống qua các bài đọc

2 bình luận về “Đọc Tuần 25,26,27 rồi kể những truyền thống qua các bài đọc”

 1. + Truyền thống yêu nước;
  + Truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm;
  + Truyền thống đoàn kết;
  + Truyền thông nhân nghĩa;
  + Truyền thống cần cù lao động;
  + Truyền thống hiếu học;
  + Truyền thống tôn sư trọng đạo;

  Trả lời
 2. $#khoanguyen045$
  Đọc Tuần 25,26,27 rồi kể những truyền thống qua các bài đọc:
  + Truyền thống tôn sư trọng đạo ( Nghĩa thầy trò)
  + Truyền thống về giữ gìn bản sắc nghệ thuật ( Tranh làng Hồ)
  + Truyền thống không bao giờ khuất phục trước giặc ngoại xâm ( Đất nước)
  + Truyền thống Uống nước nhớ nguồn ( Cửa sông)
  ( Nếu thiếu thì cho mik xin lỗi nha!)

  Trả lời

Viết một bình luận