Hãy viết một bài văn tả một cái cây cho bóng mát ở sân trường ( hoặc nơi em ở ) mà em cảm thấy gần gủi và gắn bó

Hãy viết một bài văn tả một cái cây cho bóng mát ở sân trường ( hoặc nơi em ở ) mà em cảm thấy gần gủi và gắn bóViết một bình luận