Ba sẽ là cánh chim Đưa con đi thật xa Mẹ sẽ là cành hoa Cho con cài lên ngực Ba mẹ là lá chắn Chế chở suốt đời con Vì con là

Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn
Chế chở suốt đời con
Vì con là con ba
Con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ
Con của mẹ rất hiền
a, Xác định vấn đề nêu ra trong khổ thơ
b, Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng
c, Từ đọan thơ trên, tác giả muốn gửi gắm đến em bài học, thông điệp gì?
Viết một bình luận