Cách giải thích nghĩa của thành ngữ

Cách giải thích nghĩa của thành ngữ

1 bình luận về “Cách giải thích nghĩa của thành ngữ”

  1. Thành thử là tập hợp từ cố định đã quên dùng mà nghĩ a của nó thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng việc của các từ tạo nên nó tục ngữ là câu ngắn gọn thường có vần điệu kết đúc kết tri thức kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới