Hãy tìm một từ láy trong câu sau: Nhưng đợi mãi, hắn ta chả thấy một ai cả, trừ ra anh học trò xơ xác hôm đó vô tình có ghé v

Hãy tìm một từ láy trong câu sau: Nhưng đợi mãi, hắn ta chả thấy một ai cả, trừ ra anh học trò xơ xác hôm đó vô tình có ghé vào đền nghỉ chân một lát.

1 bình luận về “Hãy tìm một từ láy trong câu sau: Nhưng đợi mãi, hắn ta chả thấy một ai cả, trừ ra anh học trò xơ xác hôm đó vô tình có ghé v”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới