Phân loại từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập trong dãy từ sau: Nhà máy, nhà ăn, nhà cửa, nhà giam, nhà trường, nhà chồng,

Phân loại từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập trong dãy từ sau:
Nhà máy, nhà ăn, nhà cửa, nhà giam, nhà trường, nhà chồng, nhà ngoại, nhà thương, nhà tình nghĩa, nhà nghỉ

2 bình luận về “Phân loại từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập trong dãy từ sau: Nhà máy, nhà ăn, nhà cửa, nhà giam, nhà trường, nhà chồng,”

 1. Từ ghép chính phụ: Nhà máy, nhà ăn, nhà giam, nhà trường, nhà chồng, nhà ngoại, nhà thương, nhà tình nghĩa, nhà nghỉ
  Từ ghép đẳng lập: Nhà cửa
  @Shunzvjp
  Lúc trc có câu tương tự nên lm mới nhanh nha, k tin vào trag cá nhân

  Trả lời
 2. -Từ ghép chính phụ:Nhà máy,nhà giam,nhà chồng,nhà ngoại,nhà thương,nhà tình nghĩa,nhà nghỉ
  -Từ ghép đẳng lập:nhà cửa,nhà trường

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới