em hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc đoạn thơ: Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến xôn xao Lưng

em hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc đoạn thơ: Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến xôn xao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao.
Viết một bình luận