Làm bài nói nghị luận về chủ đề: Vệ Sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công được nhà trường trả lương.

Làm bài nói nghị luận về chủ đề: Vệ Sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công được nhà trường trả lương.

(Em tán thang hay phản đối ý kiến)Viết một bình luận