Viết một đoạn văn (khoảng 8-10 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người. (Lập dàn ý trước

Viết một đoạn văn (khoảng 8-10 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người. (Lập dàn ý trước khi viết)

1 bình luận về “Viết một đoạn văn (khoảng 8-10 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người. (Lập dàn ý trước”

 1. . Mở bài
  Giới thiệu về vấn đề cần bàn luận:
  – Vai trò của gia đình trong đời sống mỗi người
  – Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình
  2. Thân bài
  Bàn về vai trò của gia đình trong đời sống mỗi con người
  – Gia đình là gì?: Gia đình là một cộng đồng người cùng chung sống, gắn bó với nhau bằng các mối quan hệ huyết thống, hôn nhân và tình cảm, cũng có thể là quan hệ nuôi dưỡng hay giáo dục
  – Ý nghĩa của gia đình với xã hội: Gia đình là một thiết chế xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xã hội hóa con người
  – Vai trò của gia đình trong đời sống con người:
  + Là nơi ta được sinh ra, lớn lên và trải qua các giai đoạn của cuộc đời
  + Là nơi nương tựa, che chở, bến đỗ của mỗi người
  + Là nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người
  – Hậu quả của sự tan vỡ gia đình:
  + Đối với người lớn
  + Đối với trẻ em
  + Đối với xã hội
  3. Kết bài
  Trách nhiệm của mỗi người với gia đình của mình: Hãy cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình, nâng cao trách nhiệm của bản thân với những người thân trong gia đình, không nên vì bất cứ lý do gì mà làm tổn hại đến chính mái nhà hạnh phúc và những người yêu thương mình.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới