Bài 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. (1)Nửa đêm ngày mồng 3 tháng Giêng, năm Kỉ Dậu (1789) vua Quang Trung tới l

Bài 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.
(1)Nửa đêm ngày mồng 3 tháng Giêng, năm Kỉ Dậu (1789) vua Quang Trung tới làng Hạ Hồi, huyện Thượng Phúc, lặng lẽ vây kín làng ấy rồi loa truyền gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người. (2)Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, lương thực khí giới đều bị quân Nam lấy hết.
(3)Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm lại làm thành một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả hai mươi bức. (4) Đoạn kén hạng lính khỏe mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành chữ nhất, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. (5)Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. (6) Nhân có gió Bắc quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam nổi loạn. (7)Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió Nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình.
(8)Vua Quang Trung liền gấp rút sau đội quân khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. (9)Khi gươm giáo hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy đều cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau nhất tề xông tới mà đánh.
câu hỏi: Dựa vào văn bản có chứa đoạn trích, em hãy viết đoạn văn TPH khoảng 12 câu để làm rõ tài thao lược hơn người của vua Quang Trung. Trong đoạn có sử dụng câu bị động và câu có lời dẫn trực tiếp (gạch chân chú thích rõ câu bị động và lời dẫn trực tiếp)

1 bình luận về “Bài 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. (1)Nửa đêm ngày mồng 3 tháng Giêng, năm Kỉ Dậu (1789) vua Quang Trung tới l”

  1. Người anh hunhg tây sơn Nguyễn Huệ là một con người mạnh mẽ quyết đoán nhanh nhẹn , quả quyết . Ông là người có tri thức hỏi ý kiễn của nhạc sĩ nguyễn nhạc . Ô là người có tài dùng binh như thần

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới